கொரோனா தொற்று – கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

தமிழ்நாடு நீதித்துறை ஊழியர் சங்க கன்னியாகுமரி மாவட்ட மையத்தின் சார்பில் கபசுர குடிநீர் குமரி மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் நீதித்துறை ஊழியர்களுக்கு வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றபோது