தமிழ் புலவர் மயூரம் திரு. வேதநாயகம் பிள்ளை – முன்னாள் நீதிமன்ற ஊழியர் – மரியாதை செய்த போது

மயூரம் திரு. வேதநாயகம் பிள்ளை இவர் ஒரு தமிழ் புலவர் என்பது நம் அனைவர்க்கும் தெரியும், தமிழின் முதன் நாவலான பிரதாப் முதலியார் சரித்திரத்தை எழுதியவரும் இவரே இவர் ஒரு நீதிமன்ற ஊழியர் என்பது நம்மில் பலருக்கும் தெரியாது. ரெகார்ட் கீப்பர் ஆக பணிபுரிந்து, Thubash தற்போது Translator ஆக பதவி உயர்வு பெற்று பின்னர் மாயவரம் ஜட்ஜ் ஆகி பணி ஓய்வு பெற்றவர். இவருடைய சிலை மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் எதிரில் உள்ளது. இவர் 11.10.1826 அன்று பிறந்தார். அவருடைய பிறந்தநாள் இன்று. நமது முன்னோடி முன்னாள் நீதிமன்ற ஊழியர் திரு. வேதநாயகம் பிள்ளை அவர்களது சிலைக்கு மதுரை மாவட்ட மையத்தின் சார்பாகவும் மாநில மையத்தின் சார்பாகவும் இன்று (11-10-2019) மாலை 6.00 மணியளவில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்யப்பட்டது.